سطح 5

متن ساده ریدینگ phone invasion به همراه فایل شنیداری و تمرین (سطح ۵ – تمرین ۵)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی ۱

انجام تمرین جمله سازی ۲

انجام تمرین جمله سازی ۳

انجام تمرین جمله سازی ۴

انجام تمرین جمله سازی ۵

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

addict   اعتیاد داشتن

awake   بیدار

calculate   محاسبه کردن

cell phone   تلفن همراه

customer    مشتری

discount   تخفیف

download   دانلود کردن

entire   تمام 

offer   پیشنهاد کردن

organize   سازماندهی کردن

regular   منظم، قانونمند

schedule   برنامه

smartphone   تلفن هوشمند

trick   کلک زدن

متن لیسنینگ بالا

Ten years ago, most adults had regular cell phones.

ده سال پیش اکثر بزرگسالان تلفن همراه معمولی داشتند

Now people have smartphones.

الان مردم تلفن های هوشمند دارند

With smartphones, you can not only call people, but you can also go online, download new games, calculate a math problem, organize your schedule, and more.

با تلفن های هوشمند نه تنها شما می توانید با مردم تماس تلفنی برقرار کنید، بلکه می توانید به اینترنت وصل شوید، بازی های جدید دانلود کنید، مسئله های ریاضی را حل کنید برنامه های خود را سازماندهی کنید و خیلی کارهای دیگر

Smartphones are really helpful.

تلفن های هوشمند واقعاً مفید هستند

Even kids have cell phones now.

الان حتی بچه ها تلفن هوشمند دارند

People use their phones a lot these days, especially when they are waiting.

مردم این روزها از تلفن خود خیلی استفاده می کنند مخصوصاً وقتی در انتظار هستند

People do not like to be bored, so they go on their phones.

مردم دوست ندارند کسل شوند، بنابراین مشغول تلفن همراه خود می شوند

A lot of news reports are saying that people are looking at their phones way too much.

خیلی از گزارش های خبری حاکی از این هستند که مردم بیش از حد به تلفن های خود نگاه می کنند

People look at their phones when they are with others, and that is bad.

مردم وقتی با دیگران هستند به تلفن خود نگاه می کنند و این بد است

Being addicted to something is never good.

اعتیاد به یک چیز هرگز خوب نیست

When you go into a restaurant and look at other customers, most of them have phones in their hands.

وقتی به رستوران می روید و به مشتریان دیگر نگاه می کنید، اکثر آنها در دستانشان تلفن دارند

They would rather text, play a game, or go online than talk to the people around them.

آنها ترجیح می دهند پیام کوتاه ارسال کنند، بازی کنند یا به اینترنت متصل شوند تا با مردمی که اطرافشان هستند گفتگو کنند

Some restaurants have even offered a free meal or a discount if customers are willing not to use their phones for an entire hour!

بعضی از رستوران ها حتی برای مشتریانی که تمایل دارند بمدت یک ساعت کامل از تلفن خود استفاده نکنند غذای رایگان یا تخفیف ارائه دهند

People also use their phones before they sleep.

مردم همچنین قبل از خواب از تلفن استفاده می کنند

This is bad for them, because it makes it harder for them to go to sleep.

این برایشان بد است، چون خوابیدن را برایشان دشوارتر می کند

The light from the phone tricks our bodies into thinking we need to be awake.

نور تلفن بدن ما را به اشتباه وامی دارد و بدن ما فکر می کند که باید بیدار بماند

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا