100 الگو

الگوی گفتاری (۷) By the way

الگوی گفتاری (۷) By the way

By the way

I. EXAMPLES:

By the way, is there a bathroom in the apartment?

ضمناً (راستی)، تو آپارتمان حمام هست؟
By the way, do you have any change on you?

راستی، پول خورد همراهت داری؟
By the way, he is a difficult person

راستی، اون آدم سختیه (نمی شه به راحتی باهاش کنار اومد)

II. DIALOGUES:

A: I need to lose weight.

باید وزن کم کنم

B: Yeah, me too.

آره. منم همینطور

A: By the way, when was the last time you exercised?

راستی، آخرین باری که ورزش کردی کی بود؟

B: I can’t remember.

یادم نمیاد

A: How about we both go running tomorrow?

چطوره فردا با هم بریم بدویم

B: Yeah, that’s a good idea. That way we can lose weight and get in shape at the same time. By the way, do you have any running shoes I can borrow?

آره، فکر خوبیه. اینجوری می تونیم وزن کم کنیم. ضمناً، کفش ورزشی داری ازت قرض بگیرم؟

A: Sure. I’ll lend you an extra pair.

حتماً. یه جفت اضافه دارم بهت قرض می دم

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا