100 الگو

الگوی گفتاری (۴۵) I’m afraid…

الگوی گفتاری (۴۵) I’m afraid

I am afraid

I. EXAMPLES:

I’m afraid you didn’t quite get his meaning.

متأسفانه منظورشو متوجه نشدی
A: Could I speak to Elizabeth, please?

می تونم با الیزابت صحبت کنم؟
B: I’m afraid she is not in at the moment.

منأسفم الان (خونه) نیست

I’m afraid we are going to be late.

متأسفانه داره دیرمون می شه
I’m afraid I can’t make it.

متأسفانه نمی تونم موفق بشم

II. DIALOGUES:

Policeman: OK, stop right there you thief! Don’t Move!

پلیس: همونجا بمون دزد! حرکت نکن!

Bank Manager: Don’t shoot!

مدیر بانک: شلیک نکنید

Policeman: Put your hands over your head and don’t make any sudden move.

 پلیس: دستهاتو بذار روی سرت و حرکت ناگهانی نکن

Bank Manager: Look, officer, I’m afraid you have the wrong person. I’m the bank manager, not the thief.

مدیر بانک: ببین، سرکار، متأسفانه آدم اشتباهی رو گرفتید. من رئیس بانک هستم. نه دزد

Policeman: Are you sure? Oh, I’m sorry. I’m afraid I’ve made a terrible mistake.

پلیس: مطمئنید؟ متأسفم اشتباه بدی کردم

Bank Manager: Well, you still have a chance to get your man. I saw somebody carrying a bag full of money running that way.

مدیر بانک: خوب هنوز فرصت هست طرفو بگیرید. یه نفر دیدم که با یه کیسه پر از پول از اون طرف فرار می کرد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا