100 الگو

الگوی گفتاری (۴۲) As…as… possible

الگوی گفتاری (۴۲) As…as… possible

As…as…possible

I. EXAMPLES:

I’ll be back as soon as possible.

تا حد ممکن زود برمی گردم
I’ll work as hard as I can.

تا حد ممکن سخت کار می کنم
Try to be as careful as possible.

سعی کن تا حد ممکن مراقب باشی
Come as quickly as possible.

تا حد ممکن سریع بیا
Run as fast as you can.

تا جایی که می تونی سریع بدو

II. DIALOGUES:

Father: I hope you’ll do better this semester. I was disappointed in your grades last year.

پدر: امیدوارم این ترم کارت بهتر باشه. سال پیش نمره هات مأیوس کننده بود

Son: Don’t worry, Dad. I’ll study as hard as I can.

پسر: نگران نباش پدر. تا حدی که بتونم سخت درس می خونم

Father: I hope so. If you have any questions, just ask me and I’ll help you as much as possible.

پدر: امیدوارم. اگه سؤالی داشتی تا حد ممکن کمکت می کنم

Son: Thanks, Dad.

پسر: ممنونم پدر

Father: Your education is important for your future.

پدر: تحصیلاتت برای آینده ات مهمه

Son: I know. I’ll work as hard as I can.

پسر: می دونم. تا حد ممکن سخت تلاش می کنم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا