سطح 3

Sweater from grandma به همراه فایل شنیداری و تست (سطح ۳)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی این بخش

 

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

apartment   آپارتمان

grandma   پدربزرگ

hate   متنفر بودن

keep   نگاه داشتن

knit   بافندگی کردن

room   اتاق

steal   دزدیدن

surprise   متعجب شدن

sweater   پلیور

ugly   زشت

understand   درک کردن، فهمیدن

visit   ملاقات کردن

Steven loved almost everything about his grandma.

استیون تقریباً تمامی ویژگیهای مادربزرگش دوست داشت

There was only one thing he hated.

تنها یک چیز بود که از آن متنفر بود

She always knitted sweaters for him.

مادربزرگ همیشه برای او پلیور می بافت

Steven understood that she did it to be nice.

استیون می دانست که مادربرگ از روی مهربانی این کار را می کند

However, all the sweaters were very ugly.

با این وجود، همه پلیورها خیلی زشت بودند

Steven visited her once a week.

استیون هر هفته یک بار به دیدار او می رفت

She had a new sweater for him each time.

و هر بار مادر بزرگ برای او یک پلیور جدید داشت

Steven lived in a small apartment.

استیون در آپارتمان کوچکی زندگی می کرد

There was no room for him to keep all the sweaters.

و جایی نداشت که بتواند همه این پلیورها را در آن نگاه دارد

He had to give all of them away.

و همه آنها را باید به این و آن می بخشید

“Grandma will never find out,” he thought.

او با خود فکر می کرد که مادربزرگ هرگز متوجه نخواهد شد

One day, Steven’s grandma visited him by surprise.

روزی از روزها، مادربزرگ استیون بصورت ناخوانده سری به او زد

She asked to see his sweaters.

و خواست که پلیورها را ببیند

“Someone stole all of them!” he said.

او گفت: یه نفر همه اونها را ازم دزدیده

“They were too nice.”

اونا خیلی خوب بودند

She made him ten more by the next month.

مادربزرگ تا ماه بعد ده پلیور دیگر برای او بافت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا