سطح 2

Going to sleep به همراه فایل شنیداری و تست (سطح ۲)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی این بخش

 

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

blanket   ملافه

climb   بالا رفتن، صعود کردن

closet   کمد

cover  پوشاندن

extra   اضافه

fall    سقوط کردن

glass   شیشه

hush   ساکت، در مقام دستور یا درخواست

noise   سرو صدا

pajamas   پیژامه

restroom   توالت

yawn   خمیازه کشیدن

She came back home from work.

او از سر کار به خانه برگشت

She looked at the clock and yawned.

به ساعت نگاهی انداخت و خمیازه کشید

It was nine o’clock.

ساعت نه بود

She went to her bedroom and put on her pajamas.

به اتاق خواب رفت و پیژامه به تن کرد

She got her blanket. She lay down on her bed.

ملافه خود را برداشت و بر روی تخت اش دراز کشید

The room was cold.

اتاق سرد بود

She got up and went to her closet to get extra blankets.

او بلند شد رفت به سمت کمد و یک ملافه دیگر برداشت

She lay down again and covered herself.

دوباره دراز کشید و خود را پوشاند

She fell asleep. She woke up in the middle of the night to get a glass of water.

خوابش برد. نیمه های شب بیدار شد تا یک لیوان آب بنوشد

She drank the glass of water. She walked back to her bedroom.

او یک لیوان آب را نوشید و دوباره به بستر خود برگشت

She yawned and fell asleep.

خمیازه ای کشید و خوابید

Two hours passed.

دو ساعت گذشت

She woke up and went to the restroom.

 او بیدار شد و به توالت رفت

She heard a noise outside her window.

صدایی از بیرون پنجره به گوشش خورد

She looked out the window to see what it was.

از پنجره به بیرون نگاه کرد که ببیند چه بوده

It was a black cat climbing a tree.

گربه سیاهی بود که از درخت بالا می رفت

She hushed the cat.

گربه را ساکت کرد با صدای هیسسس

The cat ran away. She went back to bed.

گربه فرار کرد

She closed her eyes and fell asleep.

چشمان خود را بست و به خواب فرورفت

She slept very little.

خیلی کم خوابید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا