معرفی ژانرها

گونه های سینمایی (مستند)

فیلمهای مستند شامل گروهی وسیع از مقوله های فیلمی هستند که با ساختاری غیر تخیلی قصد ثبت جنبه هایی از واقعیت را دارند که اغلب با هدف صیانت و حفظ یک سری از وقایع ساخته می شوند. زمانی مستند تنها ژانر موجود در سینما بود. “مستند” به عنوان یک روش فیلمسازی، یک سنت سینمایی و حالتی از پذیرش مخاطب محسوب می شود که همواره تکامل یافته و هیچ محدودیتی را برای خود مفروض نیست.

ژانر مستند Documentary Film

فیلمهای مستند شامل گروهی وسیع از مقوله های فیلمی هستند که با ساختاری غیر تخیلی قصد ثبت جنبه هایی از واقعیت را دارند که اغلب با هدف صیانت و حفظ یک سری از وقایع ساخته می شوند. زمانی مستند تنها ژانر موجود در سینما بود. “مستند” به عنوان یک روش فیلمسازی، یک سنت سینمایی و حالتی از پذیرش مخاطب محسوب می شود که همواره تکامل یافته و هیچ محدودیتی را برای خود مفروض نیست.

تعریف مستند

اولین بار مستند ساز اسکاتلندیجان گریرسون John Grierson در نقدی که برای فیلم Moana اثر رابرت فلاهرتی Robert Flaherty نوشته بود و در نشریه نیویورک سان منتشر شد، مورد استفاده قرار داد.

اصول فیلمسازی گریرسون بر این اساس بود که پتانسیل سینما برای بررسی زندگی را می توان در نوع جدیدی از هنر مورد توجه قرار داد که در آن هنرپیشه های اصلی و صحنه های اصیل راهنماهایی بهتری نسبت به مشابه های تخیلی خود برای تفسیر دنیای مدرن هستند: از این دیدگاه تعریف گریرسون از مستند “پرداخت خلاقانه از واقعیت” است که پذیرفته شده است. این دیدگاه با دیدگاه فیلمساز شوروی سابق ژیگا ورتوف Dziga Vertov که “زندگی همانطور که هست” و “زندگی ثبت شده به روشی ناآگاه” تفاوت دارد.

منتقد آمریکایی پاره لورنتز فیلم مستند را به عنوان فیلم واقعیت محور تعریف می کند که دراماتیک است. منتقدان دیگر مستند را سوای فیلمهای غیر تخیلی می دانند که در آنها نظر و پیام خاصی در کنار واقعیت ارائه شده مطرح می شود.

ساخت مستند فرآیند پیچیده ساخت پروژه های مستند است. این فرآیند به آنچه سازندگان با وسایل رسانه ای، محتوی، فرم و استراتژی های تولید به منظور پرداختن به مشکلات خلاقانه، اخلاقی و مفهومی مطرح شده حین ساخت فیلم انجام می دهند، می پردازد.

۱۰۰ فیلم برترمستند سینما

The Farm: Life Inside Angola Prison (۱۹۹۸) ۵۱ Nanook of the North  (۱۹۲۲) ۱
Fires Were Started (۱۹۴۳) ۵۲ Olympia 1. Teil – Fest der Völker (۱۹۳۸) ۲
Grey Gardens (۱۹۷۵) ۵۳ Man With a Movie Camera (۱۹۲۹) ۳
One Day in September (۱۹۹۹) ۵۴ The Sorrow and the Pity (۱۹۷۱) ۴
 A Brief History of Time (۱۹۹۱) ۵۵ The City (۱۹۳۹) ۵
American Zeitgeist (۲۰۰۶) ۵۶ Grass: A Nation’s Battle for Life (۱۹۲۵) ۶
Khaneh siah ast  “The House Is Black”(۱۹۶۳) ۵۷ The Silent World (۱۹۵۶) ۷
The Conquest of Everest (۱۹۵۳) ۵۸ Woodstock (۱۹۷۰) ۸
Obyknovennyy fashizm (aka “Triumph Over Violence”) (۱۹۶۵) ۵۹ Nuit et brouillard (aka “Night and Fog”) ۹
My Flesh and Blood (۲۰۰۳) ۶۰ Fahrenheit 9/11 (۲۰۰۴) ۱۰
The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (۲۰۰۳) ۶۱ Triumph of the Will (۱۹۳۴) ۱۱
Koyaanisqatsi  (۱۹۸۲) ۶۲ Anne Frank Remembered (۱۹۵۵) ۱۲
Grizzly Man (۲۰۰۵) ۶۳ Anne Frank Remembered (۱۹۸۸) ۱۳
Silent Wings: The American Glider Pilots of World War II (۲۰۰۷) ۶۴ Shoah  (۱۹۸۵) ۱۴
Monterey Pop (۱۹۶۸) ۶۵ Hearts and Minds (۱۹۷۴) ۱۵
Dark Days (2000) ۶۶ The Plow That Broke the Plains (۱۹۳۶) ۱۶
Microcosmos: Le peuple de l’herb (۱۹۹۶) ۶۷ The River (۱۹۳۸) ۱۷
Lessons of Darkness (۱۹۹۲) ۶۸ Hoop Dreams (۱۹۹۴) ۱۸
The Decline of Western Civilization (۱۹۸۱) ۶۹ Kon-Tiki  (۱۹۵۰) ۱۹
The Corporation (۲۰۰۳) ۷۰ Harlan County, USA (۱۹۷۶) ۲۰
The Animal World  (۱۹۵۶) ۷۱ No Direction Home: Bob Dylan (۲۰۰۵) ۲۱
Roger & Me (۱۹۸۹) ۷۲ Chernobyl Heart  (۲۰۰۳) ۲۲
Moana  (۱۹۲۶) ۷۳ Taxi to the Dark Side  (۲۰۰۷) ۲۳
Apur Sansar (aka The World of Apu) (۱۹۵۹) ۷۴ March of the Penguins (۲۰۰۵) ۲۴
The Last Waltz (۱۹۷۸) ۷۵ When We Were Kings  (۱۹۹۶) ۲۵
Buena Vista Social Club (۱۹۹۸) ۷۶ The Times of Harvey Milk  (۱۹۸۴) ۲۶
The U.S. vs. John Lennon (۲۰۰۶) ۷۷ Bowling for Columbine (۲۰۰۲) ۲۷
American Hardcore (۲۰۰۶) ۷۸ American Dream (۱۹۹۰) ۲۸
World Without Sun  (۱۹۶۴) ۷۹ The Eleanor Roosevelt Story (۱۹۶۵) ۲۹
Super Size Me (۲۰۰۴) ۸۰ An Inconvenient Truth (۲۰۰۶) ۳۰
Lake of Fire (۲۰۰۶) ۸۱ The Endless Summer (۱۹۶۶) ۳۱
Paragraph 175 (۲۰۰۰) ۸۲ Promises  (۲۰۰۱) ۳۲
Il Mio viaggio in Italia (aka “My Voyage to Italy”) (۱۹۹۹) ۸۳ Down and Out in America (۱۹۸۶) ۳۳
The Hellstrom Chronicle (۱۹۷۱) ۸۴ Man of Aran (۱۹۳۴) ۳۴
In the Realms of the Unreal (۲۰۰۴) ۸۵ Gimme Shelter (۱۹۷۰) ۳۵
Land Without Bread (۱۹۳۳) ۸۶ The Atomic Cafe (۱۹۸۲) ۳۶
Chronicle of a Summer (۱۹۶۱) ۸۷ Spellbound  (۲۰۰۲) ۳۷
Heima  (۲۰۰۷) ۸۸ The True Glory (۱۹۴۵) ۳۸
Sir! No Sir!  (۲۰۰۵) ۸۹ Let There Be Light  (۱۹۴۵) ۳۹
That’s Entertainment! (۱۹۷۴) ۹۰ Salesman  (۱۹۶۸) ۴۰
Encounters at the End of the World (۲۰۰۷) ۹۱ Crumb  (۱۹۹۴) ۴۱
Atomic Ed and the Black Hole (۲۰۰۲) ۹۲ Winter Soldier (۱۹۷۲) ۴۲
For All Mankind  (۱۹۸۹) ۹۳ Scared Straight! (۱۹۸۰) ۴۳
The Hour of the Furnaces  (۱۹۶۸) ۹۴ Don’t Look Back (۱۹۶۷) ۴۴
Blue Planet (۱۹۹۰) ۹۵ The Memphis Belle (۱۹۴۴) ۴۵
Broken Rainbow (۱۹۸۵) ۹۶ Titicut Follies  (۱۹۶۷) ۴۶
The Celluloid Closet (۱۹۹۵) ۹۷ Sicko  (۲۰۰۷) ۴۷
Jesus Camp  (۲۰۰۶) ۹۸ Journey Into Self (۱۹۶۸) ۴۸
Faces of Death ۹۹ The Long Way Home (۱۹۹۷) ۴۹
Pumping Iron ۱۰۰        Moscow Strikes Back (۱۹۴۲) ۵۰

سریال های مستند

Victory at Sea ۱
Civilisation ۲
Planet Earth ۳
The World at War ۴
Cosmos ۵
The Great War ۶
The Civil War ۷
The Up Series ۸
Baseball ۹
The First World War: The Complete Series ۱۰
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا