1000 ترانه

پرسه در تاریکی (ترانه + متن و ترجمه)

Adele

Rolling in the Dark

There’s a fire starting in my heart

آتشی در دل من زبانه می کشد
Reaching a fever pitch

و در نقطه اوج خود تبناکم می کند
it’s bringing me out the dark

از ظلمات به درم می کند
Finally I can see you crystal clear

و می توانم به وضوح ببینمت
Go head and sell me out

رویه ات را ادامه بده و [عشق] مرا به حراج بگذار
and I’ll lay your shit bare

و من تو را با تهی بودنت تنهایت خواهم گذاشت

See how I leave with every piece of you

ببین چگونه با تکه هایت وداع می کنم
Don’t underestimate the things that I will do

و آنچه خواهم کرد دست کم نگیر

There’s a fire starting in my heart

آتشی در دل من زبانه می کشد
Reaching a fever pitch

و در نقطه اوج خود تبناکم می کند
And its bring me out the dark

از ظلمات به درم می کند

The scars of your love remind me of us

زخم های عشقت ما با هم بودن را به یادم می آورد
They keep me thinking that we almost had it all

و این فکر که تقریباً همه چیز داشتیم رهایم نمی کند
The scars of your love they leave me breathless

زخم های عشقت مرا از نفس انداخته
I can’t help feeling

و من نمی توانم لحظه ای نیاندیشم که
We could have had it all

ما می توانستیم همه چیز را داشته باشیم
Rolling in the deep

در پرسه های عمیق وجودم
You had my heart inside of your hand

قلبم در دستان تو بود
And you played it

و تو آن را به بازی گرفتی
To the beat

با هر تپش آن

Baby I have no story to be told

عزیز دل، دیگر داستانی ندارم که به زبان جاری کنم
But I’ve heard one of you

ولی یکی از قصه هایت را به یاد دارم
And I’m gonna make your head burn

و قصد دارم تا در سرت ولوله ای به پا کنم
Think of me in the depths of your despair

در اعماق افسردگی مرا به یاد بیاور
Making a home down there

که در آن منزل گزیدم
It Reminds you of the home we shared

تو را به یاد خانه ای خواهد انداخت که زمانی با هم تقسیم کرده بودیم

The scars of your love remind me of us

زخم های عشقت ما را به یادم می اندازد
They keep me thinking that we almost had it all

و این فکر که تقریباً همه چیز داشتیم رهایم نمی کند
The scars of your love they leave me breathless

زخم های عشقت مرا از نفس انداخته
I can’t help feeling

و من نمی توانم لحظه ای نیاندیشم که
We could have had it all

ما می توانستیم همه چیز را داشته باشیم
Rolling in the deep

در پرسه های عمیق وجودم
You had my heart inside of your hand

قلبم در دستان تو بود
And you played it

و تو آن را به بازی گرفتی
To the beat

با هر تپش آن

We could have had it all

ما می توانستیم همه چیز را داشته باشیم
Rolling in the deep

در پرسه های عمیق وجودم
You had my heart inside of your hand

قلبم در دستان تو بود
And you played it

و تو آن را به بازی گرفتی
To the beat
با هر تپش آن

Throw your soul through every open door

روحت را از تمامی درهایی که به رویت گشوده به بیرون بیانداز
Count your blessings to find what you look for

نعماتی که به تو عطا شده به یاد بیاور تا بدانی به دنبال چه هستی
Turned my sorrow into treasured gold

غم های مرا به گنجینه هایی از طلا بدل کن
You pay me back in kind and reap just what you sow

مزد وفای مرا به من باز پس ده و خواهی دید که هر آنچه کاشتی درو خواهی کرد

We could have had it all

ما می توانستیم همه چیز را داشته باشیم
We could have had it all

ما می توانستیم همه چیز را داشته باشیم
It all, it all it all

همه چیز را، همه چیز را
We could have had it all

ما می توانستیم همه چیز را داشته باشیم
Rolling in the deep

در پرسه های عمیق وجودم
You had my heart inside of your hand

قلبم در دستان تو بود
And you played it

و تو آن را به بازی گرفتی
To the beat

 با هر تپش آن

We could have had it all

ما می توانستیم همه چیز را داشته باشیم
Rolling in the deep

در پرسه های عمیق وجودم
You had my heart inside of your hand

قلبم در دستان تو بود
And you played it, you played it, you played it

و تو آن را به بازی گرفتی، و تو آن را به بازی گرفتی، و تو آن را به بازی گرفتی
To the beat

با هر تپش آن

 دانلود موسیقی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا