الگوی گفتاری (7) By the way

By the way

I. EXAMPLES:

By the way, is there a bathroom in the apartment?

ضمناً (راستی)، تو آپارتمان حمام هست؟
By the way, do you have any change on you?

راستی، پول خورد همراهت داری؟
By the way, he is a difficult person

راستی، اون آدم سختیه (نمی شه به راحتی باهاش کنار اومد)

II. DIALOGUES:

A: I need to lose weight.

باید وزن کم کنم

B: Yeah, me too.

آره. منم همینطور

A: By the way, when was the last time you exercised?

راستی، آخرین باری که ورزش کردی کی بود؟

B: I can’t remember.

یادم نمیاد

A: How about we both go running tomorrow?

چطوره فردا با هم بریم بدویم

B: Yeah, that’s a good idea. That way we can lose weight and get in shape at the same time. By the way, do you have any running shoes I can borrow?

آره، فکر خوبیه. اینجوری می تونیم وزن کم کنیم. ضمناً، کفش ورزشی داری ازت قرض بگیرم؟

A: Sure. I’ll lend you an extra pair.

حتماً. یه جفت اضافه دارم بهت قرض می دم

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *