بدون دسته بندی

الگوی گفتاری (۳۶) …I’d like you to

الگوی گفتاری (۳۶) …I’d like you to

I’d like you to…

I. EXAMPLES:

I’d like you to fetch some boiled water.

ازت می خوام برام یه کم اب جوش بیاری
I’d like you to send for a doctor.

ازت می خوام دکتر خبر کنی
I’d like you to look after my baby for a while.

ازت می خوام برای مدتی از بچه من مراقبت کنی

II. DIALOGUES:

A: I’d like you to do me a favor.

ازت می خوام لطفی در حقم کنی

B: What is it?

چی؟

A: Can you mail this at the post office for me? I have to go to the doctor for an appointment and I don’t have enough time to go to the post office.

می تونی اینو از دفتر پست برام پست کنی؟ من وقت دکتر دارم باید برم دکتر و وقت ندارم برم دفتر پست

B: OK, but can you get something for me when you go to the doctor’s?

باشه، ولی…می تونی وقتی رفتی دکتر یه چیزی برای من بگیری؟

A: Sure, what is it?

حتماً، چی؟

B: I’d like you to get some cold medicine. I think I have a cold.

ازت می خوام برام داروی سرماخوردگی بگیری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا