100 الگو

الگوی گفتاری (۳۲) …I can’t help

الگوی گفتاری (۳۲) …I can’t help

I can’t help…

 

I. EXAMPLES:

I can’t help laughing every time I think of that.

هر وقت بهش فکر می کنم نمی تونم جلوی خنده ام رو بگیرم
I couldn’t help noticing your ring; it’s beautiful.

نمی شد حلقه ات رو نادیده بگیرم، خیلی زیباست
I can’t help but feel sorry for him.

نمی تونم براش احساس تأسف نکنم
I can’t help remembering how beautiful she looked.

همه اش یادم میاد چقدر زیبا بود

II. DIALOGUES:

A: So how long have you known Maria?

چند وقته ماریا رو می شناسی؟

B: Only four days.

فقط چهار روز

A: Only four days! That’s so short, and you seem so crazy about her.

فقط چهار روز! خیلی کمه، و اینقدر دیوونه اشی؟

B: I know. I can’t help thinking about her. She’s always on my mind.

می دونم. نمی تونم بهش فکر نکنم. همیشه تو فکرمه

A: Well, why don’t you ask her out on a date?

خوب، چرا باهاش قرار نمی ذاری؟

B: I’d like to, but what if she said no? I don’t think I could stand the rejection.

می خوام، ولی اگه بگه نه چی؟ فکر نمی کنم طاقت شنیدن جوای رد رو داشته باشم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا