لینک های مفید جهت یادگیری زبان انگلیسی

links

یکی از سؤالاتی که ممکن است ذهن زبان آموزان را در ابتدای فرآیند زبان آموزی به خود مشغول کند این است که “نقطه آغاز یادگیری کجاست؟” این پرسش پاسخ مشخص و واضحی ندارد. ولی جنبه هایی هستند که پرداختن به آنها می تواند ایده ای کلی در اختیار افراد قرار دهد. یکی از آنها مرور مباحث آموزشی ابتدایی  و انجام برخی از تست ها در زمینه های متعدد است.  در این بخش لینک هایی ارائه شده اند که می توانند در این مسیر راه گشا باشند.

گرامر مبتدی
زمان ها در گرامر انگلیسی

اشکال گرامری در زبان انگلیسی

جدول های مربوط به شکل زمان ها

انگلیسی با رویکرد کاربردی
تست های جامع گرامر در مورد افعال

تست های جامع گرامر در تمامی زمینه ها

تمرین های گرامری سطح مبتدی تا متوسط
تست های گرامر سطح پیشرفته
گرامر آسان
گرامر دشوار
Proficiency تست
اصطلاحات
لغت های مرتبط با فیلم ها

۲۰۰۰ کلمه اصلی

کلمات جالب توجه
تست های جامع کلمات انگلیسی در تمامی سطوح
لغات سطح پایه
لغات متوسط
لغات دشوار
لغات سطح پایه به همراه تصویر
جدول های متقاطع ساده
جدول های متقاطع دشوار
تست های جا مع خواندن و درک مفاهیم در تمامی سطوح
(Listening) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Speaking) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Reading) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Writing) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
۱۵۰۰ مکالمه
۲۰۰ داستان
کتاب های شنیداری ۱
کتاب های شنیداری ۲
تست های کلمات

چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنید

تعیین اهداف یادگیری

چگونه انگلیسی صحبت کنیم؟

استراتژی های تست زنی و حضور در آزمون

ماز یادگیری

امتیاز کاربران: