یک رستوران فردی را بخاطر خوردن بیش از حد از ورود منع کرد!

درس پنجم از سری آموزش های انگلیسی با اخبار به بررسی حواشی یک رستوران سوشی می پردازد. در یک رستوران آلمانی از ورود فردی که بیش از حد غذا می خورد اجتناب می شود. این خبر را به همراه فایل شنیداری آن گوش کنید. سپس تمرین های متنوعی را که برای آن در نظر گرفته شده است انجام دهید.

فایل شنیداری این بخش را گوش کنید

بخش تمرین های مربوط به این خبر

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: