تدریس کتاب های Oxford Word Skills

word-skills-Slide

یکی از کتاب های مهم در زمینه آموزش لغات انگلیسی از سطح مبتدی تا عالی مجموعه کتاب های Oxford Word Skills است که سالهاست در بسیاری از مؤسسات به عنوان مطالب ضمیمه ای و فوق برنامه پکیج های آموزشی تدریس می شود. احاطه بر مطالب این کتاب ها می تواند نقشی مهم در افزایش دامنه لغات زبان آموزان داشته باشد.

 

Oxford Word Skills (Basic)

۱٫ اعداد (Numbers)
۲٫ زمان (I can tell time)
۳٫ روزها و تاریخ (I can tell days and date)
روزها و تاریخ بخش ۲
۴٫ کشورها و ملیت ها (I can tell countries and nationalities)
۵٫ کلاس درس (I can use classroom vocabulary)

Oxford Word Skills (Intermediate)

Oxford Word Skills (Advanced)

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: