تست های آمادگی تافل در گروه های مختلف

در این بخش تست های چهارگزینه های در زمینه های گرامر، لغات و اصطلاحات قرار داده شده اند که دارای تایمر هستند و در زمان مشخصی باید به اتمام برسند. پاسخ سؤالات را می توانید پس از اتمام پاسخگویی رؤیت کنید.

تست های تافل
مجموعه ۱ (۱۰ سؤال-زمان پاسخگویی ۱۰ دقیقه با نمره منفی)
مجموعه ۲ (۲۰ سؤال-زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه با نمره منفی)
تست های matching در مورد sentence connecters
۲۲ تست در زمینه Tag Questions (زمان پاسخگویی: ۱۰ دقیقه)
دسته بندی: تست گرامر
امتیاز کاربران: