طبیعت شگفت انگیز

marvelous_nature_tele

در تمامی اجزا، طبیعت چیزی شگفت انگیز وجود دارد.

-ارسطو

امتیاز کاربران: