لیست مطالب شنیداری موجود در سایت

مطالبی که در این پست قرار گرفته اند به منظور تقویت مهارت شنیداری زبان آموزان سطوح متوسط و پیشرفته هستند. زبان آموزانی که سطح زبانی آنها پایین تر است می توانند از مطالب بخش انگلیسی خیلی آسان استفاده کنند.

Exercise 5 Exercise 4 Exercise 3 Exercise 2 Exercise 1
Exercise 10 Exercise 9 Exercise 8 Exercise 7 Exercise 6
Exercise 15 Exercise 14 Exercise 13 Exercise 12 Exercise 11
Exercise 20 Exercise 19 Exercise 18 Exercise 17 Exercise 16
Exercise 25 Exercise 24 Exercise 23 Exercise 22 Exercise 21
Exercise 30 Exercise 29 Exercise 28 Exercise 27 Exercise 26
Exercise 35 Exercise 34 Exercise 33 Exercise 32 Exercise 31
Exercise 40 Exercise 39 Exercise 38 Exercise 37 Exercise 36
Exercise 45 Exercise 44 Exercise 43 Exercise 42 Exercise 41
Exercise 46
دسته بندی: Listening
امتیاز کاربران: