دوره آموزشی گرامر متوسط (یکساله)

این دوره آموزشی گرامر سطح متوسط بر اساس کتاب معروف Intermediate Grammar in Use طراحی شده است که یکی از کاربردی ترین کتاب های گرامر انگلیسی برای سطح متوسط است. این کتاب با بیش از ۲۷۰ ویدئوی آموزشی طراحی شده است که به تدریس و انجام تمرینات هر بخش بصورت ویدئویی می پردازد و توضیحات مربوط به هر تمرین و ترجمه متون در آن گنجانده شده اند تا افراد مبتدی بهترین بهره را از این دوره ببرند. این دوره مناسب افرادی است که اطلاعات پایه ای از گرامر دارند و قصد ارتقاء اطلاعات زبانی خود در این زمینه هستند.

Intermediate Grammar in Use

۱٫ بخش ۱ (Present Continuous) 
 تمرین های بخش ۱ (Present Continuous) 
۲٫ بخش ۲ (Simple Present) 
تمرین های بخش ۲ (Simple Present) 
۳٫ بخش ۳ (Simple Present/Present Continuous) 
تمرین های بخش ۳ (Simple Present/Present Continuous) 
۴٫ بخش ۴ (Simple Present/Present Continuous 2) 
تمرین های بخش ۴ (Simple Present/Present Continuous 2) 
۵٫ بخش ۵ (Simple Past) 
تمرین های بخش ۵ (Simple Past) 
۶٫ بخش ۶ (Past Continuous) 
تمرین های بخش ۶ (Past Continuous) 
۷٫ بخش ۷ (Present Perfect) 
تمرین های بخش ۷ (Present Perfect) 
۸٫ زمان حال کامل ۲ (Present Perfect)
تمرین های زمان حال کامل ۲ (Present Perfect)
۹٫ زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous) 
تمرین های زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous) 
۱۰٫ Present Perfect and Present Perfect Continuous
تمرین های بخش ۱۰ (Present Perfect and Present Perfect Continuous)
۱۱٫ How long have you been
تمرین های بخش ۱۱
۱۲٫ For/Since/How long
تمرین های بخش ۱۲
۱۳٫ Present perfect and Past 1
تمرین های Present Perfect and Past 1
۱۴٫ Present perfect and Past 2
تمرین های Present Perfect and Past 2

۱۵٫ (Past Perfect (I had done

تمرین های  (Past Perfect (I had done
۱۶٫ (Past Perfect Continuous (I had been doing
تمرین های  (Past Perfect Continuous (I had been doing
۱۷٫ Have got and Have
 تمرین های Have got و Have
۱۸٫ Used to
تمرین های Used to
۱۹٫ Present Tense for Future
تمرین های Present Tense for Future
۲۰٫ Be going to/Present Continuous
تمرین های Be going to/Present Continuous
۲۱٫ Will/Shall  قسمت ۱
تمرین های Will/Shall  قسمت ۱
۲۲. Will/Shall  قسمت ۲
تمرین های Will/Shall  قسمت ۲
۲۳٫ I will/I am going to
تمرین های I will/I am going to
۲۴٫ will be doing/will have done
تمرین های will be doing/will have done
۲۵٫ when I do/When I have done
تمرین های when I do/When I have done
۲۶٫ Can/could/be able to
تمرین های  Can/could/be able to
۲۷٫ Could do/could have done
 تمرین های Could do/could have done
۲۸٫ Must/can’t
تمرین های Must/can’t
 
دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: