آموزش و حل تمرین های درس ۳۴ کتاب Intermediate Grammar in Use

در این بخش به توضیح کاربردهای ثانوی فعل کمکی should پرداخته شده است. کاربرد این فعل در جمله های شرطی و همینطور در مواردی غیر واقعی تر برای بیان نصیحت و نکات آموزنده از جمله مواردی هستند که اکثر زبان آموزان در موردشان دچار مشکل می شوند. با تماشای این ویدئو بر استفاده صحیح از این کاربردها مسلط شوید.

دانلود ویدئوی تدریس درس ۳۴

دانلود بخش تمرین ها و حل تشریحی آنها

دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: