آموزش و حل تمرین های درس ۳۱ کتاب Intermediate Grammar in Use

درس ۳۱ از کتاب Intermediate Grammar in Use به بررسی افعال کمکی must و have to برای بیان الزام در زمان حال و آینده اختصاص دارد. این دو فعل مشابهت ها و تفاوت هایی با هم دارند که در این ویدئوی آموزشی به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

دانلود تدریس ویدئویی درس ۳۱

دانلود فایل ویدئویی حل تمرینات درس ۳۱

دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: