آموزش و حل تمرین های درس ۳۰ کتاب Intermediate Grammar in Use

درس ۳۰ از کتاب Intermediate Grammar in Use به بررسی افعال کمکی mayو might و حالت های نظیر آنها برای بیان احتمال در آینده اختصاص دارد. یکی دیگر از مواردی که به توضیح آن پرداخته خواهد شد might as well است که شباهت زیادی به should دارد.

در ادامه مطلب می توانید درس ویدئویی این بخش به همراه فایل مزبوط به تمرین ها و حل آنها را دانلود کنید.

دانلود تدریس ویدئویی درس ۳۰ 

دانلود فایل ویدئویی حل تمرینات درس ۳۰

دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: