… I’d like you to

Pattern-36

 …I’d like you to

☢️ I’d like you to …

?I ‘d like you to fetch some boiled water.
لطف می کنی یه کم آب داغ برام بیاری؟

?I’d like you to send for a doctor.
لطفاً پی دکتر بفرستید.

?I’d like you to look after my baby for a while.
می خواستم برای مدتی کوتاه از بچه من نگهداری کنید.

➿ Conversation

?️ I’d like you to do me a favor.
می خواستم ازتون بخوام لطفی در حقم بکنید.

?️ What is it?
چه لطفی؟

?️ Can you mail this at the post office for me? I have to go to the doctor for an appointment and I don’t have enough time to go to the post office.
می تونید اینو برام پست کنید؟ باید برم دکتر قرار ملاقات دارم و وقت کافی ندارم برم دفتر پست.

?️ OK, but can you get something for me when you go to the doctor’s?
بسیار خوب. ولی می تونی وقتی رفتی مطب دکتر یه چیزی برام بگیری؟

?️ Sure, what is it?
حتماً، چی؟

?️ I’d like you to get some cold medicine. I think I have a cold.
لطفاً برام چند تا قرص سرماخوردگی بگیر. فکر کنم سرما خوردم.

loudspeaker

دانلود فایل صوتی

 

دسته بندی: speaking
امتیاز کاربران: