آموزش و حل تمرین های درس ۴۶ کتاب Essential Grammar in Use

در مورد جملات پرسشی که از مفعول حرف اضافه می پرسند، نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. همینطور در مواردی که از what is … like استفاده می کنیم باید به چند نکته توجه داشته باشیم. در این ویدئوی آموزشی نحوه طرح سؤال در این دو مورد به شما آموزش داده می شود.

دانلود ویدئوی تدریس درس ۴۶

دانلود بخش تمرین ها و حل تشریحی آنها

دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: