آموزش و حل تمرین های درس ۴۴ کتاب Essential Grammar in Use

یکی از مباحث گرامری که بسیاری از زبان آموزان را دچار مشکل می کند، نحوه سؤالی کردن جملات مختلف است که بسته به افعال مورد استفاده در جمله خبری به اشکال مختلفی به جملات سؤالی تبدیل می شوند. در این بخش نحوه طرح سؤال با استفاده از افعالی با زمان های مختلف تدریس می شود.

دانلود ویدئوی تدریس درس ۴۳

دانلود بخش تمرین ها و حل تشریحی آنها

دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: