آموزش و حل تمرین های درس ۴۱ کتاب Essential Grammar in Use

در درس ۴۱ از کتاب Essential Grammar in Use به جملات پرسشی کوتاه پرداخته شده است. جملات پرسشی کوتاه به جهت کاربرد نقش ویژه ای در محاوره زبان انگلیسی هستند و در شرایط گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال اگر با شخصی در مورد تعطیلات صحبت می کنید و آن شخص می گوید:

I went to England last week.

شما به عنوان مخاطب برای بیان نظر و شاید تعجب خود تنها می توانید جمله کوتاه زیر را بکار ببرید:

You did?

در چنین مواردی لزومی ندارد تا از جمله کامل استفاده شود. در ادامه مطالب می توانید ویدئوی آموزشی مربوط به این مطلب و همچنین تمرین های آن را به همراه توضیحات تشریحی دانلود کنید.

دانلود ویدئوی تدریس درس ۴۱

دانلود بخش تمرین ها و حل تشریخی آنها

دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: