100%
تخفیف

آموزش طراحی با خطوط پیوسته

بدون امتیاز 0 رای
20000 – رایگان!

طراحی ساده در انتقال پیام بصری به مخاطب نقش بسزایی دارند. طراحی با خطوط پیوسته ارتباط بصری قوی با مخاطب ایجاد می کند و تأثیر ماندگارتری را ایجاد می کند.

2
20000 – رایگان!