اسم های مرکب در زبان انگلیسی

اسم های مرکب در زبان انگلیسی

compound nouns

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: