Compared to

Compared to

Compared to

در مقایسه با
Pattern 8

?Compared to other students, she is quite hard working.
در مقایسه با دیگر دانش آموزان، اون خیلی سخت کوشه.

?Compared to city life, country life is quiet and peaceful.
در مقایسه با زندگی شهری، زندگی روستایی آروم و ساکته.

?Compared to fans, air-conditioners are more comfortable.
در مقایسه با هواکش، سیستم تهویه هوا راحتی بیشتری ایجاد می کنه.

➿ Conversation

? So how do you like your new job?
نظرت راجع به شغل جدیدت چیه؟

? Compared to my last one,it’s a lot more interesting.
در مقایسه با شغل قبلی، این یکی خیلی جالب تره.

? What was your last job?
کار قبلیتون چی بود؟

? I was night security job?
نگهبان شیفت شب بودم.

? That sounds interesting.
به نظر جالب میاد.

? Not really, since compared to my new job, I hardly saw anybody else while I was on duty.
راستش نه، چون اگه بخوام با کار قبلیم مقایسه کنم، موقع انجام وظیفه بندرت کسی رو می دیدم.

 

دانلود فایل صوتی

loudspeaker

دسته بندی: speaking
امتیاز کاربران: