آموزش ویدئویی کتاب های Collocation in Use

collocations

در ادامه مطلب دو کتاب بسیار کاربردی Collocations in Use تدریس خواهند شد. مبحث Collocation (همنشینی کلمات) یکی از بخش هایی است که اغلب زبان آموزان در آن دچار مشکل هستند. پیشنهاد می کنیم ویدئوهای این بخش را حتماً ببینید.

Collocations in Use (Intermediate)

۱٫ مفهوم بنیادی همنشینی کلمات
تمرین های این بخش
۲٫ یافتن، ثبت کردن و یادگیری همنشین ها
تمرین های این بخش
۳٫ استفاده از لغتنامه برای مطالعه ترکیبات همنشین
تمرین های این بخش
 اصطلاحات و همنشین های کلمه room

Collocations in Use (Advanced)

دسته بندی: Collocations
امتیاز کاربران: