احساسات در یادگیری زبان

تازه تصمیم به یادگیری یک زبان جدید گرفته اید. پرانرژی هستید. از این بابت برای شما خوشحالیم، ولی باید به شما هشدار دهیم، یادگیری یک زبان جدید می تواند مانند سوار شدن به یک ترن هوایی باشد. احساسات شما بسیار بالا و پایین خواهد شد… ادامه مطلب …

تکنیک تقلید – آیا می دانستید که اگر لهجه کسی را تقلید کنید، قادر خواهید بود هر آنچه می گوید بهتر یاد بگیرید؟ نمایشنامه نویس شهیر جورج برنارد شاو ارتباط موجود بین یادگیری یادگیری و تقلید را اینگونه بیان می کند: “تقلید تنها صادقانه ترین شکل چاپلوسی نیست، صادقانه ترین فرم یادگیری است.” ادامه مطلب …