تست های آمادگی تافل در گروه های مختلف

در این بخش تست های چهارگزینه های در زمینه های گرامر، لغات و اصطلاحات قرار داده شده اند که دارای تایمر هستند و در زمان مشخصی باید به اتمام برسند. پاسخ سؤالات را می توانید پس از اتمام پاسخگویی رؤیت کنید.