شناسایی افعال و جملات معلوم و مجهول (قسمت ۱)

در این ویدئو نحوه شناسایی افعال و جملات معلوم و مجهول آموزش داده می شود. فرم افعال مجهول دیگر بجث مهمی است که در تست های کنکور نقش کلیدی دارد.