اسکافلونی خدای نگهبان فانلیا دزدیده شده و کشور به ویرانه ای تبدیل شده است. شاهزاده فانلیا که مستأصل شده برای یافتن کلید مهر اسکافلونی (Escaflwne) و بازیافت فان فانل افسانه ای راهی زمین می شود. و تازه در همین زمان است که متوجه می شود این طلسم در دستان دختری دبیرستانی است به نام هیتومی هوشینو (Hitomi Hoshino). دشمنان همه جا کمین کرده اند. آیا این دو موفق خواهد شد تا آنچه گم شده بیابند؟ ادامه مطلب …

اسکافلونی خدای نگهبان فانلیا دزدیده شده و کشور به ویرانه ای تبدیل شده است. شاهزاده فانلیا که مستأصل شده برای یافتن کلید مهر اسکافلونی (Escaflwne) و بازیافت فان فانل افسانه ای راهی زمین می شود. و تازه در همین زمان است که متوجه می شود این طلسم در دستان دختری دبیرستانی است به نام هیتومی هوشینو (Hitomi Hoshino). دشمنان همه جا کمین کرده اند. آیا این دو موفق خواهد شد تا آنچه گم شده بیابند؟ ادامه مطلب …

جنگ جهانی هالک – به موازات جهان ما دنیاهای دیگری هم وجود دارند که همه موجودات در آنها با نقاط عطف زندگی خود مواجه می شوند. و هر یک در این نقاط باید انتخاب هایی بکنند. انتخاب هایی که زندگی خودشان و شاید حیات دنیای آنها را تحت الشعاع قرار دهد. ادامه مطلب …

ونوم- آخرین فصل از کتاب ونوم اثر دانی کیتس و رایان استگمن! همینجاست دوستداران ونوم! در شماره 200 پلیدترین ونوم تاریخ نمایان می شود و بعد از آن هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود! دانی کیتس و رایان استگمن و تمام کسانی که باعث شدند که زندگی ادی براک را تا جایی پیش بردند که پای پادشاه سیاهپوش را به زمین باز کرد، فصل جدیدی از زندگی ادی براک ارائه می شود. ادامه مطلب …

خط مقدم بیکران – مرحله بعدی دی سی از این نقطه آغاز می شود! شب های تاریک: دث متال تاریک ترین تهدیدهای مالتی ورس را به ما نشان داد. دی سی حالت آینده به ما نشان داد که در آینده چه اتفاقاتی ممکن است در جریان باشد. حالا وقت آن است که به خط مقدم بیکران نگاهی بیندازیم که در زمان حال اتفاق می افتد. در گاتهام سیتی جوکر آشوبی به پا می کند که حتی بتمن نمی توانست آن را پیش بینی کند. ادامه مطلب …

نال – سالها پیش در گیرودار جنگ ویتنام گروه شیلد یک سیمبیوت باستانی را کشف کرد که میلیون ها سال به حالت خفته به سر برده بود. آنها نمونه هایی از این سیمبیوت استخراج کردند. آزمایشاتی که با این نمونه ها بر روی سربازها صورت گرفت، با هدف ایجاد نسلی جدید از سربازان به انجام رسیده بودند. رکس استریکلند توانست از ویتنام جان سالم به در ببرد ولی بقیه گروهان نتوانستند. ادامه مطلب …

اسکافلونی خدای نگهبان فانلیا دزدیده شده و کشور به ویرانه ای تبدیل شده است. شاهزاده فانلیا که مستأصل شده برای یافتن کلید مهر اسکافلونی (Escaflwne) و بازیافت فان فانل افسانه ای راهی زمین می شود. و تازه در همین زمان است که متوجه می شود این طلسم در دستان دختری دبیرستانی است به نام هیتومی هوشینو (Hitomi Hoshino). دشمنان همه جا کمین کرده اند. آیا این دو موفق خواهد شد تا آنچه گم شده بیابند؟

ادامه مطلب …