زبان گفتاری غیررسمی درس اول

در محاوره روزمره از واژگان و اصطلاحاتی استفاده می کنیم که تفاوت نسبتاً زیادی با کلمات عادی دارند. در ادامه درس اول از این سری اصطلاحات آموزش داده شده اند

این محتوا برای مشترکان محدود

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: