آموزش اصول تلفظ انگلیسی آمریکایی

American

یک دوره جامع و کاربردی برای یادگیری و تمرین اصول تلفظ آمریکایی. با آموزش های این بخش انگلیسی را مانند آمریکایی ها صحبت کنید.

Perfectly English

۱٫ مقدمه و تلفظ schwa
۲٫ طرز تلفظ و تمرین های i کوتاه
دسته بندی: آموزش منابع
امتیاز کاربران: