۸ واقعیت جالب توجه و عجیب در مورد آموزش فضانوردان

بسیاری از افراد در درون خود گرایش سحرانگیز به فضا را دارند. بسیاری از ما حداقل در دورانی از زندگی خود آرزو داشته ایم که فضانورد شویم. با این وجود تنها تعداد بسیار اندکی به سرمنزل مقصود می رسند. تنها ۵۵۰ نفر تاکنون توانسته اندبه فضا مسافرت کنند. این آمار بسیار محدود است. در مقام مقایسه هر دبیرستان متوسط آمریکا دارای حداقل ۷۵۲ دانش آموز است. 

  1. عدم وجود محدودیت سنی برای فضانوردان

برای تحقق آرزوهایشان فضانوردان باید از موانع بسیار زیادی عبور کنند. علاقمندان به فضانوردی فواصل بسیار طولانی را با به تن داشتن لوازم سنگین فضانوردی شنا می کنند، تست های پرواز تهوع آور را پشت سر می گذارند. ولی برای آنهایی که از عهده این موانع بر می آیند، پاداش قابل توجهی در راه است.

اگر شما هم از علاقمندان به فضانوردی هستید بخاطر داشته باشید که ناسا هم شرایط خود را برای داوطلبان بطور مشخص بیان داشته است. در اینجا گروهی از ملزومات اصلی داوطلبی فضانوردی را آورده ایم.

دسته بندی: اخبار
امتیاز کاربران: