۲۵ ابرشرور بزرگ دنیای کمیک به ترتیب رتبه

عاملی که باعث تمایز یک ابرقهرمان خوب از یک ابرقهرمان عالی می شود، شروری است که در برابرش قرار گرفته است. قابلیت پرواز و قدرت سرشار عوامل اصلی هستند ولی شخصیت های شروری که به عنوان مثال سوپرمن و وانردومن با آنها روبرو می شوند، کیفیت عملکرد آنها را انعکاس میدهند.

واقعیت این است که شخصیت های شرور هم جذابیت های خود را دارند. این درست است که قهرمان ها در برج ها و غارها زندگی می کنند ولی شرورها هم همیشه با نقشه های خود همه را غافلگیر می کنند و گروه های جالبی را تشکیل می دهند. آنها زندگی وحشی و آزادی دارند و به هیچ چیز اهمیت نمی دهند. شهرها را به هم می ریزند و آشوب به پا می کنند. شاید هم روزی به جهان حکومت کنند. اگر بخواهیم با خودمان روراست باشیم باید اعتراف کنیم که حداقل تحت تأثیر کارهایی که یک شرور انجام می داده قرار گرفته ایم و شاید بعضی از ما خواسته باشیم که به جای یکی از آنها باشیم.
۲۵ Apocalypse
نام او (به معنی قیامت) مشخص می کند که نباید شخصیتی جذاب و خوش تیپ و دوست داشتنی باشد. حتی گاهی اوقات به او لقب اولین جهش یافته را داده اند. الصباح النور در مصر باستان و در زمان ساخته شدن اهرام مصر بدنیا آمد. اهالی قبیله او فکر می کردند که او موجودی عجیب است چون علایم عجیبی به چهره داشت. در نتیجه او را در بیابان ها رها کردند تا کشته شود.
در نهایت قدرت های او ظهور یافتند و او سریع تر، قوی تر و از همه مهمتر جاودانه شد. او بخش های زیادی از زمین را به تسخیر خود در آورد تا جایی که به سفینه ای رسید که ساخته غول پیکران فضایی بنام سلستیال ها بود.او تکنولوژی انها را با جسم خود پیوند زد و باعث شد تا قدرتش ده برابر افزایش یابد و ظاهری که امروز از او می شناسم بدست آورد.
اپاکلیپس در طول صده های مختلف هویت های زیادی را به خود دیده است و نام های از اسامی خدایان را برای خود برگزیده است والهام بخش اسطوره ها و افسانه ها شده است. هدف او همواره یک چیز بوده است. ایجاد تعارض  تا منجر به مرگ ضعیف ترها و باقی ماندن قوی ترها شود تا نسل انسان قویتر شود.
اپاکلیپس به نوعی مدیون سلستیال ها است و در تلاش بوده با فرار از این دین ادعای خدایی کند ولی تا به حال موفق نشده است و اخرین بار او را در حالی دیدیم که به نزد سلستیال ها برده می شد و به او وعده عذابی عظیم داده شده بود.
دسته بندی: مقالات کمیک
امتیاز کاربران: