۲۰ قدرت عجیب هالک که حتی طرفداران دوآتشه او هم از آنها بی خبرند!

هالک به عنوان قویترین ابرقهرمان شناخته می شود، ولی قدرت های این ابرقهرمان خیلی بیشتر و متنوع تر از قدرت صرف است. وقتی هالک برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ در داستان های کمیک ظاهر شد، قدرت هایش کاملاً زمینی و تنها در مقیاسی بزرگتر از انسان عادی مطرح بود. نیمه شب دکتر بروس بنر خوش اخلاق تبدیل به یک موجود خاکستری وحشی با قدرت زیاد می شد که کنترل ناپذیر می نمود.او از میان دیوارهای بتنی رد می شد و خودروها را به تلی از زباله تبدیل می کرد. کلبه های چوبی را در هم می شکست و گاهی اوقات به مردم هم زیان هایی می رساند. ۴۵ سال بعد در جریان داستان “هالک جنگ جهانی” تقریباً کره زمین را نابود کرد! معنی واقعی افزایش قدرت او در همین مثال نهفته است. پس از پایان این سری از داستان ها بازشناختن هالک از وضعیت اش در نقطه آغازین داستان هایش تقریباً غیرممکن بود. گویی او به موجودی دیگر تبدیل شده بود.
در دنیای داستان های کمیک و سینما وقتی به هالک پرداخته می شود، به میزان قدرت او توجه می شود. به قول خود هالک “هالک قویترین مخلوقی است که وجود دارد”. نویسندگان هم در پرداخت به شخصیت او بیشتر قدرتمندترین بودن را مورد توجه قرار داده اند. به همین دلیل قابلیت های جذاب دیگر او نادیده گرفته شده اند. هالک در طول سالیان قدرت هایی کسب کرده است که اگر تنها به همان داستان های اولیه او توجه شود، این قابلیت های منحصربفرد دیگر او از دیده پنهان خواهند ماند! آماده باشید تا اطلاعات بیشتری در زمینه این شیطان سبز بدست آورید!

۲۰ بروس بنر قدرت هالک را محدود می کند
یکی از جنبه های جالب این شخصیت این است که در طول تاریخ وجودی خود و در ویرانه هایی که ایجاد کرده با افراد زیادی درگیر نشده است. این شخصیت تانک ها را طوری به اطراف پرت می کند که گویی توپ بسکتبال هستند ولی به نظر نمی آید که تا به حال حتی یکی از سربازهای داخل این تانک ها مرده باشند!
در جریان هالک جنگ جهانی آمادئوس چو (َAmadeus Cho) دلیل این کار را بیان کرد. بروس بنر هموراه در ذهن هالک فعال است و بطور پیوسته در حال انجام محاسبات است تا مبادا قدرت هالک باعث کشته شدن کسی شود.

دسته بندی: مقالات کمیک
امتیاز کاربران: