۱۰ دوره آموزشی انگلیسی با برنامه ریزی روزانه

در این دوره آموزشی با تکیه بر تجربه ۱۰ ساله در زمینه آموزش های مجازی در شبکه های اجتماعی و کلاس های مکالمه، سعی شده است تا بر مجموعه نیازهای زبان آموزان تأکید شود و از تکنیک ها و منابع معتبر برای پرداختن به این نیازها بهره گرفته شود. این دوره یکساله از ده زیرمجموعه تشکیل شده است که هر یک به نوبه خود نقش بسزایی در بهبود سطح زبانی مخاطبان سایت خواهد داشت.

 

 درس های روز ۱

امتیاز کاربران: