۱۰۰۰ جفت همایند_درس ۷

در درس ۷ از سری آموزشی ۱۰۰۰ جفت همایند ترکیباتی را مرور می کنیم که در مورد غذا و عادات غذایی کاربرد دارند. پس از شنیدن فایل صوتی سعی کنید تمرین هایی را که در فایل پی دی اف قرار داده شده اند، انجام دهید. در زیر ترکیباتی که در این درس تدریس خواهند شد، معرفی شده اند:

eating habits

junk food

go on a diet

processed foods

food additives

nourishing meals

balanced diet

organic food

fresh produce

quick snack

eat in moderation

portion sizes

home-cooked meal

hearty stew

healthy appetite

second helping

international cuisine

food poisoning

light meals

spoil appetite

دانلود فایل پی دی اف درس ۶ و تمرین های این بخش

دانلود فایل صوتی توضیحات درس ۶

دسته بندی: 1000 collocations
امتیاز کاربران: