۱۰۰۰ جفت همایند_درس ۶

در درس ۶ از مجموعه دروس ۱۰۰۰ جفت همایند در مورد جفت هایی صحبت می کنیم که در مورد خانه و محل سکونت کاربرد دارند. در ادامه می توانید فایل پی دی اف د فایل صوتی تدریس استاد را که به بررسی این موضوع می پردازند دانلود کرده، پس از مطالعه تمرین های آن را حل کنید. جفت هایی که در این جلسه تدریس خواهند شد به قرار زیر هستند:

short-term rental

two-bedroom apartment

studio apartment

five-story building

overlooking the ocean

had a nice view of

recently been remodeled/renovated

fully furnished

spacious living room

the cramped bedrooms

feel homesick

have a place of one’s own

affordable housing

upscale neighborhoods

take a mortgage

pay it off

down payment

move into a new place

throw a housewarming party

دانلود فایل پی دی اف درس ۶ و تمرین های این بخش

دانلود فایل صوتی توضیحات درس ۶

دسته بندی: Collocations
امتیاز کاربران: