۱۰۰۰ جفت همایند_درس ۱

جفت های همایند collocation ترکیب هایی از کلمات هستند که بصورت طبیعی در زبان انگلیسی به همراه یکدیگر به کار می روند. در این دوره از پادکست های آموزشی قصد داریم تا ۱۰۰۰ جفت همایند را در متن هایی کلیدی و گروه بندی شده آموزش دهیم. هر درس از این مقوله به بررسی یک گروه از این جفت ها خواهد پرداخت که دربرگیرنده یک فایل پی دی اف و یک فایل صوتی است. در فایل پی دی اف متن تدریس و همینطور تمرینات مربوط به آن بخش گنجانده شده است.

در درس اول به بررسی جفت های همایند با موضوع family خواهیم پرداخت که شامل جفت های زیر می شود:

immediate family

Extended family

Family tree

Family members

Distant relative

Loving family

Closely-knit family

Carefree childhood

Dysfunctional family

Troubled childhood

Bitter divorce

Messy divorce

Divorced settlement

Broken home

Custody of children

Grant custody of children

Good terms

Get pregnant

Single mother

Have an abortion

Give the baby up for adoption

Due date

Baby is due

Have a baby

Give birth

Adoptive parents

Raise the child

Bring up the child

Adopted child

birth mother

دانلود فایل پی دی اف این درس

دانلود فایل صوتی پادکست این درس

دسته بندی: 1000 collocations
امتیاز کاربران: