۱۰ قدرت ویرانگر اسپاون

مدت ها پیش آلبرت فرانسیس سیمونز به عنوان مأمور سیا مشغول کار بود. ال در کار خود بهترین بود. اگر مأموریتی به او محول می شد به نحو احسن انجامش می داد. هیچ کوهی برای او بلند نبود و هیچ رودخانه ای برایش عمیق نبود. برای او کشتن دشمنان به هنر تبدیل شده بود. او رقبا و دشمنان زیادی داشت. در نهایت توطئه دشمنان او را در مسیر سقوط قرار داد.

سیمون طعمه را بلعید و در دام دشمنان اسیر شد و در راه انجام وظیفه کشته شد. برای او که افراد زیادی را به کام مرگ فرستاده بود، بلیط جهنم صادر شد! در جهنم موجودی پلید بنام مالیبوجا (Malebogia) با او معامله ای کرد. او تنها در صورتی می توانست به زمین بازگردد که به Hellspawn تبدیل شود. ال این پیشنهاد را پذیرفت و از شر مالیبوجا خلاص شد. از ان زمان اسپاون از نیروهای خود برای محافظت از بیگناهان و مظلومان استفاده می کرد. در این مقاله قصد داریم ۱۰ نیروی ویرانگر اسپاون را که باعث شده اند این شخصیت را به جایگاه فعلی اش رسانده اند، بازگو کنیم.
دسته بندی: مقالات کمیک
امتیاز کاربران: