۱۰ ایکس من قدرتمند تمام دوران

در دنیای ایکس من میزان مشخص و تعریف شده ای برای تعیین قدرت هر ابرقهرمان، شرور، ربات، جهش یافته و بیگانه ای وجود دارد. کمیک فن های حرفه ای برای پیش بردن بحث های داغ خود نیاز به معیار و میزان دارند. معیاری که بتوانند با آن مشخص کنند که کدام شخصیت قادر به شکست کدام شخصیت است. در پایین ترین میزان شهروندان عادی را دارید و در بخش های بالای این رتبه بندی ابرقهرمان های امگا را خواهید یافت.

یکی از نمونه های خوب شخصیت امگا هالک است. بروس بنر وقتی کمی از کوره در برود تقریباً قدرت، تحمل و پایداری نامحدودی از خود نشان می دهد. او حتی می توانست تابش گاما را جذب کند  و خود را قدرتمندتر کند. این به آن معنی است که او پتانسیل عظیمی برای ایجاد وحشت دارد. به همین خاطر بود که ایلومیناتی تصمیم گرفت او را در فضا رها کند. شخصیت هایی هم هستند که از امثال هالک قدرتمندتر هستند. اگرچه آنها جهش یافته های سطح امگا هستند. تمامی قابلیت های جهش یافته ها خارق العاده هستند. ولی سطح امگایی ها متفاوت هستند.
آنها شخصیت هایی هستند که با ژن X متولد می شوند و قدرت های آنها تقریباً بدون محدودیت است. آنها مواردی هستند که در این لیست رتبه های بالایی می آورند و قویترین ایکس من ها هستند. پس در این لیستتوقع نداشته باشید حرفی از ولورین و سایکلوپ به میان بیاید.
دسته بندی: مقالات کمیک
امتیاز کاربران: