کمیک عمو اسکروج (یک میلیون دلار سوم) – با ترجمه اختصاصی فارسی

شاید فکر کنید بعد از به جیب زدن دومین یک میلیون دلار، عمو اسکروج پا پس کشید و راضی شد. ولی یادتون نره تا زمانی که قابلیت کسب پول بیشتر وجود داشته باشه اسکروج مک داک عقب نشینی نمی کنه. در سومین قسمت از این کمیک ها اسکروج را در شرایطی  دشوارتر به جهت کسب پول و تجربه می بینیم.

دانلود  کمیک استریپ عمو اسکروج (Uncle Scrooge) با ترجمه اختصاصی فارسی (قسمت ۳ “سومین میلیون”) به حجم ۳۹ مگابایت

دانلود قسمت دوم کمیک استریپ عمو اسکروج (Uncle Scrooge) با ترجمه اختصاصی فارسی (قسمت ۲ “دومین میلیون”) به حجم ۲۹ مگابایت

دانلود قسمت اول کمیک استریپ عمو اسکروج (Uncle Scrooge) با ترجمه اختصاصی فارسی (قسمت ۱ “اولین میلیون”)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: