کدام نبرد ابرقهرمان ها شما را بیشتر هایپ کرده است؟

براستی در بین هزاران صفحه ای که به نبردهای اسطوره ای ابرقهرمان های محبوب خوانندگان پرداخته است، آیا می توان صفحاتی را نام برد که بیشتر از بقیه خوانندگان را هیجان زده کرده باشند؟ در اینجا چند نمونه از این نبردها مطرح شده اند که به نظر بسیاری از جمله هبجان انگیزترین نبردهای تاریه کمیک بوده اند.

بسیاری از خوانندگان پرواز سوپرمن از میان دارکساید سول فایر (آتش روح) را یکی از اسطوره ای ترین تصاویر می شناسند.

در این لحظه نه تنها به دارکساید لطمه ای وارد نشد بلکه به عصبانیت او هم اضافه شد. و در صفحه بعد دارکساید حسابی از خجالت سوپرمن در می آید.

مورد دوم به نجات هالک از یک بمب توسط اسپایدرمن اشاره دارد. اسپایدرمن؟ همان موجود شهری کوچک؟ نجات هالک؟ از شر بمبی که با سرعت ۴۰۰ ماخ به هالک نزدیک می شود؟ خودتات ملاحظه کنید.

سومین مورد به مبارزه ثورها می پردازد. در اصل مبارزه ای بین اریک مترسون و دارگو کتور.

 

این نبرد به عنوان بیگ بنگ شناخته می شود که در نهایت به شکسته شدن شیشه پنجره ها انجامید.

 

صحنه بعدی به هالک مربوط می شود و به لرزه انداختن بعد بینهایت. البته در اینجا به لرزه انداختن بیشتر با نابودی مترادف است. بسیاری بر این بارند که هالک در این صحنه قدرتی را نشان داده است که می تواند جهان های بی نهایت را نابود کند. ولی به نظر می رسد که این قدرت در نهایت می تواند لرزه ای در مالتی ورس ایجاد کند.

مورد برتر به فلش اشاره دارد:

فلش در حال فرار از تله پورتیشن بود. او به قدرتی نیاز داشت به سرعتی برسد که از موجودیتی بنام کراکل (کلیت کره زمین با تمامی اسپیدسترها) بگریزد و به تمام قدرت خود دست بیابد. این صحنه نشانگر سریعترین حرکت فلش نیست. یا بسیاری از حرکت هایی که والی وست انجام داده شاید در درجات برتری قرار بگیرند. ولی ماهیتی وجود دارد بنام سرعت غیرقابل محاسبه که از سرعت بینهایت هم سریع تر است و به سفر در زمان مرتبط است. چرا این سرعت غیرقایل محاسبه است؟ سرعت مسافت طی شده در زمان است. اگر سرعت در بعد زمان محسبه شود، فرمول های محاسبه سرعت را در هم می شکند. و فلش می تواند در زمان سفر کند.

خوب با توجه به چند صحنه ای که به آنها پرداخته شد، حتماً مواردی در ذهن خوانندگان شکل گرفته که به گمان آنها می تواند حتی نفس گیرتر از این موارد باشد. نظر شما در این زمینه چیست؟

 

دسته بندی: مقالات کمیک
امتیاز کاربران: