چند لغت و اصطلاح رایج در بانکداری

banking (1)

در ادامه لغات و اصطلاحاتی مطرح شده اند که در بانکداری و انجام امور بانکی کاربرد دارند.

دستگاه خود پرداز
ATM
چک کشیدن
draw a check
موجودی
balance
بانکداری
banking

معاملات بانکی
bank transaction
برات
bill of exchange
چک سفید امضاء
blank check
حساب را مسدود کردن
block an account
چک برگشتی
bounced check
چک تضمینی
certified check

دسته چک
check book
وصول چک
check clearing
ته چک
check stub
چک در وجه
check to the order of
چک بی محل
dud/ bad check
حواله بانکی
draft

پشت نویسی کردن
endorse a check

وام خرید مسکن
housing procurement loan
وام قرض الحسنه
interest-free loan
حساب مشترک
joint account

وام بلند مدت
long-term loan
چک مدت دار
post-dated check
سفته
promissory note
وام را تمدید کردن
renew a loan
چک تاریخ گذشته
stale check

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: