نقد قسمت دوم از کمیک های هالک جاودانه (۲۰۱۸)

هالک جاودانه قسمت ۲ به قلم ال اوینگ (Al Ewing) نوشته شده و داستان بروس بنری را روایت می کند که بتازگی پس از مرگش بدست هاوک آی دوباره احیا شده و بر روی زمین راه می رود و هرجایی که مشکلی پیش آمده باشد، آن را تصحیح می کند. در قسمت قبلی بنر هالک را علیه مردی آزاد کرد که هنگام دزدی از یک مغازه مرتکب قتل شده بود و در ایت قسمت وارد شهری می شود که در آن مردم بطرزی عجیب می میرند.

اگرچه در قسمت اول شمه ای از آنچه می توان در این سری توقع داشت دیده ایم، ولی در قسمت دوم با پرداختن بیشتر به آنچه در ذهن بنر می گذرد، با جزئیات بیشتری از طرح داستان آشنا می شویم. این داستان با وفاداری به سریال Bill Bixby بروس بنر را در حال فرار از واقعیت خود نشان می دهد. او در این جریان انسان هایی را که نیاز به کمک دارند، پیدا می کند و با تبدیل به هالک عدالت را در مورد آنها به اجرا می گذارد. بر خلاف هالک سریالی هالک اوینگ باهوش، پرحرف و کمی بیش از یک تهدید است. اگر این روزها دید نادرستی از او بواسطه مشت هایش در ذهنتان شکل گرفته است، همه کار غیر از کشتن شما انجام می دهد تا نظرتان تغییر کند و این کار را با لبخندی بر چهره انجام می دهد.
یکی دیگر از مواردی که در نسخه اوینگ به هالک اضافه شده است و موازنه بنر/هالک را برهم زده است، این است که بنر حالت “ابر نابغه ای” خود را از دست داده و در این سری یک فیزیکدان هستی عادی است (که از یک فرد عادی باهوش تر است، ولی دیگر یکی از باهوش ترین افراد سیاره به حساب نمی آید). او حتی بر این باور است که هالک خیلی از او باهوش تر است. با این وجود وقتی هالک سرانجام سروکله اش پیدا می شود تا مرد گامایی را سر جای خود بنشاند، بنر اظهار می کند که “مرد علم” است و ربطی به باقی امور ندارد. اگر در این مورد کمی گیج شده اید، تنها نیستید. اوینگ دید درستی از آنچه در این داستان اتفاق می افتد، به مخاطبان نداده است. ولی به نظر می رسد که هوش بنر بین او و هالک تقسیم شده است. که شروعی تازه است بر این ایده که او (بنر) و بسیاری دیگر از نسخه های هالک تکه هایی شکسته و درهم از بعد روانی بروس بنر هستند که همواره در حال شکل گیری مجدد هستند.
دسته بندی: مقالات کمیک
امتیاز کاربران: