مقایسه ابرقهرمان های دی سی با خاندان های سریال بازی تاج و تخت

ارتباط های خانوادگی در دنیای دی سی امری عادی نیستند. جدای از ارتباط نزدیک و بعضاً خونی بین برخی از ابرقهرمان ها مانند بتمن و دیمین وین، و سوپرمن و جاناتان کنت و اشکالی خانواده گون از تیم های مبارزان مانند لیگ عدالت، تایتان ها و Outsiders به وفور به چشم می خورند. هر یک ارتباط و انگیزه های فلسفی خاص خود را دارند.
تنوع این ارتباط ها بسیار زیاد هستند و به اندازه تنوع خاندان ها در وستروس می باشند که این سؤال را مطرح می کنند: چگونه و از چه منظری می توان این روابط را با رابطه های موجود بین خاندان ها در وستروس مقایسه کرد. نیاز نیست یه ذهن خود فشار بیاورید. ما در اینجا ۱۰ مورد مقایسه ای بین ابرقهرمان ها و تیم های موجود در داستان های دی سی و همینطور خاندان ها وطوایف مطرح شده در وستروس مطرح می کنیم.

۱۰ آکوامن: خاندان گری جوی
جدای از ارتباط هر دو مورد با آب، باید گفت پادشاه دریاها اشتراکات دیگری هم با این خاندان دارد. آرتور کری (Arthur Curry) حاصل وصلت فردی از آتلانتیس با فردی از دنیای خشکی است و همواره تلاش می کند تا بین قلمرو خود در زیر آب و دنیای خشکی تعادل ایجاد کند.
ثیون هم اهل همدردی است، ولی گاهاً دیده شده که آرتور با اهالی دنیای آب برای خرابی دنیای خشکی نقشه کشیده اند. البته این مورد هم کمابیش در مورد حکام آیرون آیلندز (Iron Islands) صدق می کند. چون بعضی وقت ها آنها منافع قلمرو خود را به منافع کلی وستروس ترجیح داده اند.

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: