دانلود کمیک Old Man Quill 2019 (قسمت ۱۰)

دیگر وقتی نمانده. پیتر کوییل بازنده میدان بوده است. باطل کننده نهایی دیگر در ساختمان بکستر نیست. و بدون او امیدی به شکست دادن گالاکتوس نیست. اگر راهی باشد که پیتر کوییل آن را از گذشته به دست آورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این مسئله یک مشکل خواهد داشت. چون اگر پیتر کوییل وارد جریان زمان شود، احتمال به خطر افتادن طیف زمان-مکان وجود دارد!

دانلود کمیک کوییل مسن ۲۰۱۹ (قسمت ۱۰) به حجم ۲۸ مگابایت

 

دانلود قسمت ۹

دانلود قسمت ۸

دانلود قسمت ۷

دانلود قسمت ۶

دانلود قسمت ۵

دانلود قسمت ۴

دانلود قسمت ۳

دانلود قسمت ۲

دانلود قسمت ۱

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: